Česká asociace sester - Region Plzeň

Česká asociace sester - Region Plzeň je jednou z větví České národní asociace. Region Plzeň vznikl v roce 1992 jako odborná, dobrovolná, nezisková, apolitická organizace. Sdružuje sestry z různých zdravotnických, sociálních a školských zařízení převážně z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

Click

Sdružuje sestry z různých zdravotnických, sociálních a školských zařízení převážně z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.
Region Plzeň pomáhá naplňovat následující cíle národní asociace:

  • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné, morální a etické úrovně členů asociace
  • podílet se na zvyšování úrovně kvality a efektivnosti poskytované ošetřovatelské péče
  • podporovat a podílet se na rozvoji moderního ošetřovatelství a prosazovat jej v praxi
  • podporovat a koordinovat vzdělávací a výměnné programy pro členy asociace
  • podporovat a usnadňovat pořádáním vzdělávacích akcí
  • vytvářet podmínky pro výměnu odborných informací souvisejících s ošetřovatelstvím
  • podporovat publikační a přednáškovou činnost členů asociace
  • navazovat a prohlubovat spolupráci se zdravotnickými, sociálními a školskými zařízeními
  • pomáhat prosazovat řešení sociálních a ekonomických problémů týkajících se zdravotnické profese
Učíte se cizí jazyk?
Zkuste revoluční metodu - Ling Fluent
phytonutrition-sante.com/cs/ling-fluent-hodnoceni/
Ne nosních dírek!
Zkuste HerbaSnorex klidně spát
phytonutrition-sante.com/cs/herbasnorex-hodnoceni/